Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Apr 10, 2024

Amanda och Fanny diskuterar om de vill att hunden ska söka egna linjer eller följa förarens handling för att hitta linjen, och hur de olika tankesätten påverkar hundens utveckling på olika sätt.