Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Feb 19, 2020

I dagens avsnitt pratar vi sociala koder. Vad är socialt accepterat, vad är inte socialt accepterat.