Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jun 17, 2020

I detta avsnitt så pratar vi med Martina Wolgast om SM för alla. Martina sitter i Svenska agilityklubbens styrelse och är med och arrangerar SM för alla.