Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Sep 16, 2020

Efter ett Facebookinlägg bestämde vi oss för att prata med Fiona om hur hon tänker kring unghundsträning. Vad behöver hunden kunna för att starta klass 1? I vilken ordning ska man göra saker? Måste hunden ha perfekt verbal förståelse från början?