Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Sep 4, 2019

I dagens avsnitt har vi tagit ett snack med Yrjö Kokkonen som är projektledare för årets upplaga av agility-VM. Vi besvarar även några frågor som ni skickat in till oss.