Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Sep 11, 2019

Vi pratar om inlärning ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. På vilka olika sätt sker inlärning? Hur samverkar klassisk och operant inlärning? Varför är det så svårt att släcka ut beteenden som vi vill bli av med?