Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Oct 2, 2019

Johannes och Fanny pratar om idrottspsykologi med Eva Marie Wergård som jobbar med mental träning för agilityförare och gör podden Mentala Mästare.