Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Oct 16, 2019

Agilitypodden tar pulsen på Agilitysverige med ett lite mer lättsamt(?) avsnitt där vi kollar vilka impopulära åsikter våra lyssnare hyser.