Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Oct 30, 2019

Johannes och Fanny pratar om valpträning. Vi svarar också på flera intressanta frågor från våra lyssnare, till exempel: Flera storleksklasser i FCI? Självständighet och följsamhet. Nya hindertyper?