Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Feb 6, 2019

Vi intervjuar Heidi Penttilä där vi får höra hur hon tänker kring Mental träning.