Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Feb 13, 2019

Vi pratar med Linn Hammarbäck om hur det är att träna och tävla med en döv hund.