Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Aug 12, 2022

I dagens avsnitt hör vi hur Fanny och Kjersti Jørgensen tänker kring Kriterier och träning på tävlingsbanan.