Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 9, 2024

Amanda och Fanny intervjuar Markus Lindgren som drabbades av plötsligt hjärtstopp 29 mars. En dryg månad senare är det klart att Markus kvalat till svenska landslaget och får representera Sverige på NM, EO och VM. Vi pratar om det som har hänt och hur resan tillbaka till startlinjen sett ut.

Lär dig om hjärt-lungräddning: https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-vuxen-hlr/