Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 14, 2024

Vi har bett våra följare på Instagram om deras frågor och vi fick en massa! Här svarar Fanny och Amanda på del ett av frågorna. Bland annat: Hur ska jag få hunden att ta det lugnt i agilityn? Vad är de största skillnaderna mellan klass 1 och 2? Hur får man hunden att öka farten i slalom?