Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 22, 2024

Amanda och Fanny fortsätter att svara på lyssnarnas frågor. Borde inte vi följa FCI vad gäller storleksklasser nu när vi ska revidera våra regler? Hur utvärderar man tävling och träning för att kunna prioritera vad man ska träna på? Agilityvila, behövs det? Med mera!