Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Dec 18, 2019

Fanny pratar med Jessica Mann, författare till boken Blygerhundar, bland annat om hur man kan öka hundens självförtroende, jobba med rädda hundar, varför hundar blir rädda och osäkra och om hur man kan förbereda sig inför nyår på bästa sätt. 


Dec 11, 2019

I detta avsnitt får du lära känna Jocke Tangfelt lite bättre. Hur tänker han när han gör banor? Hur skall en bra bana vara enligt honom?