Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Feb 19, 2020

I dagens avsnitt pratar vi sociala koder. Vad är socialt accepterat, vad är inte socialt accepterat.


Feb 12, 2020

Vi fortsätter att försöka besvara frågor som ni lyssnare skickat in


Feb 5, 2020

I detta avsnitt svarar vi på frågor som ni lyssnare har skickat in till oss.