Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Jun 11, 2024

Targets, bumps, bågar, barriärer, pinnar och koner! Amanda och Fanny pratar om hur man kan använda olika hjälpmedel, vad man behöver tänka på och vad man ska undvika i träningen.


Jun 5, 2024

Efter att ha läst lite diskussioner på sociala medier diskuterar Amanda och Fanny om hur man bör bete sig på tävling, om konflikter i träningen och hur man kan tänka i träningen för att hamna i samma lag som sin hund.

Fannys instagrampost på temat:

https://www.instagram.com/p/C1uJq1VIZMV/