Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jan 15, 2020

Vi pratar handling. Vad är handling? Hur har handlingen utvecklas? Detta och mycket mer i dagens avsnitt