Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jan 30, 2020

Vi pratar med Jenny Damm om inlärning av slalom och hur hon tänker när hon nu börjar träna slalom med sin unga hund Mailiz. Vilken metod använder hon? Vilka misstag är vanliga? När kan man börja träna slalom?