Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Feb 5, 2020

I detta avsnitt svarar vi på frågor som ni lyssnare har skickat in till oss.