Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Apr 9, 2020

Vi pratar med norska agilitystjärnan Ina Himle om hur man kan planera och utvärdera sitt tränande och tävlande – och om vikten av mental träning och inställning.