Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Aug 26, 2020

Måste man kampa för att träna och tävla agility framgångsrikt? Hur kan man använda godbitar lika framgångsrikt som leksaker? Hur kan man öka hundens godisintresse? Det och mycket, mycket annat avhandlar vi i dagens avsnitt av podden.