Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 1, 2022

Ingerid Rodskier Lenes är nybliven norsk agilitydomare. Hon pratar om den norska domarutbildningen och tankar kring banläggning.