Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 22, 2019

Vi pratar med Josefine Mälman som sitter i styrelsen för Svenska agilityklubben. Josefine sitter även med i landslagskommittén. Vi pratar om landslagsuttagningen som går av stapeln i helgen.