Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 31, 2019

Nästan en vecka har gått sedan landslagsuttagningen. Vi går på djupet kring tävlingen. Vilka vann? Hur gick det för Fanny? Hur tänkte domarna som byggde banorna och mycket annat.