Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jun 19, 2019

Vi släpper ett till avsnitt om prestationsångest. I detta avsnitt får ni höra Amanda Dahlberg prata om prestationsångest. Vi får även höra om hennes dröm om en hundhall.