Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Aug 14, 2019

Vi pratar med Enya Habel som vann guld på Nordiska Mästerskapen ihop med sin sheltie Party. Hur förbereder man sig inför ett mästerskap? Hur håller man ihop mentalt? Hur klarar man av värmeböljor och halkiga gräsmattor i regn? Och hur går det med nya valpen?