Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Nov 6, 2019

Vi diskuterar vinterträning, vintervila, periodisering av träningen och praktiska vintertips ihop med Cecilia Svensson.