Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Nov 13, 2019

Johannes och Fanny diskuterar hur det är att vara domare och hur en domare tänker när hon konstruerar banor och dömer på banan.