Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Nov 20, 2019

Fanny har vart på domarkonferens i helgen, därför passar vi på att prata regelrevidering. Fanny avslöja en hemlighet.