Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jan 30, 2019

I detta avsnitt pratar vi belöningar. Hur belönar vi våra hundar? Vilka belöningar funkar bäst?