Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Jan 16, 2019

Fanny och Johannes diskuterar WAO och den svenska uttagningen. Lär dig mer om snooker och gambler och om hur WAO går till


Jan 9, 2019

Vi intervjuar svenska Annika af Klercker som ihop med Cecilia Klingberg åkte till den tyska agilitytävlingen Gold Rush i mitten på december.


Jan 1, 2019

I det här avsnittet får du lära känna Johannes och Fanny och deras förhållande till agility.