Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Nov 20, 2019

Fanny har vart på domarkonferens i helgen, därför passar vi på att prata regelrevidering. Fanny avslöja en hemlighet.


Nov 13, 2019

Johannes och Fanny diskuterar hur det är att vara domare och hur en domare tänker när hon konstruerar banor och dömer på banan.


Nov 6, 2019

Vi diskuterar vinterträning, vintervila, periodisering av träningen och praktiska vintertips ihop med Cecilia Svensson.


Oct 30, 2019

Johannes och Fanny pratar om valpträning. Vi svarar också på flera intressanta frågor från våra lyssnare, till exempel: Flera storleksklasser i FCI? Självständighet och följsamhet. Nya hindertyper?


Oct 16, 2019

Agilitypodden tar pulsen på Agilitysverige med ett lite mer lättsamt(?) avsnitt där vi kollar vilka impopulära åsikter våra lyssnare hyser.