Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Feb 19, 2020

I dagens avsnitt pratar vi sociala koder. Vad är socialt accepterat, vad är inte socialt accepterat.


Feb 12, 2020

Vi fortsätter att försöka besvara frågor som ni lyssnare skickat in


Feb 5, 2020

I detta avsnitt svarar vi på frågor som ni lyssnare har skickat in till oss.


Jan 30, 2020

Vi pratar med Jenny Damm om inlärning av slalom och hur hon tänker när hon nu börjar träna slalom med sin unga hund Mailiz. Vilken metod använder hon? Vilka misstag är vanliga? När kan man börja träna slalom?


Jan 22, 2020

Håkan Ericson sitter i SAgIKs regelrevideringskommitté med uppdrag att ta fram förslag om nya agilityregler att gälla från 2022. Vi pratar med honom om processen, regelförslagen och framtiden.