Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Nov 11, 2020

Vi besvarar frågor som ni lyssnare skickat in till oss


Nov 4, 2020

I dagens avsnitt tar vi ett snack med Anna Käll om rasen Parson russell terrier.

Tyvärr blev inte ljudet optimalt på inspelningen men vi väljer att släppa detta avsnitt ändå.