Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Sep 2, 2022

I dagens avsnitt pratar vi om hur det kan vara att träna raser som kanske inte är bland de vanligaste raserna inom sporten.