Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 29, 2020

I det här avsnittet pratar Johannes och Fanny om vad som är arv och miljö hos hundar, vilka förväntningar man har på hunden, hur man gör om man inte klickar med sin hund och mycket annat.