Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Jan 20, 2021

I dagens avsnitt tar vi ett snack med Ingerid M. R. Klaveness och Tone Cecilie Høgestøl om att träna och tävla agility i Norge. Vi pratar och diskuterar även hur den norska hundorganisationen är uppbyggd.