Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Mar 20, 2019

Vi pratar verbala kommandon. Vilka kommandon använder Fanny? Hur viktigt är det med timing? Vi svarar även på några frågor som ni skickat in.