Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Mar 27, 2019

Vi fortsätter att grotta ner oss i verbala kommandon. I dagens avsnitt får ni höra hur Enya Habel tänker i ämnet.