Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Apr 17, 2019

Hur påverkar sociala medier oss i vår agilityträning? Hur mycket prestationsångest har vi? Hur skall man tänka för att våga tävla? Detta och mycket annat i dagens avsnitt.