Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 15, 2019

Vi pratar med Sofia Peterson om att börja tävla med ny hund, om banläggning och om hindersäkerhet.