Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Dec 11, 2019

I detta avsnitt får du lära känna Jocke Tangfelt lite bättre. Hur tänker han när han gör banor? Hur skall en bra bana vara enligt honom?