Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Jan 30, 2020

Vi pratar med Jenny Damm om inlärning av slalom och hur hon tänker när hon nu börjar träna slalom med sin unga hund Mailiz. Vilken metod använder hon? Vilka misstag är vanliga? När kan man börja träna slalom?


Jan 22, 2020

Håkan Ericson sitter i SAgIKs regelrevideringskommitté med uppdrag att ta fram förslag om nya agilityregler att gälla från 2022. Vi pratar med honom om processen, regelförslagen och framtiden.


Jan 15, 2020

Vi pratar handling. Vad är handling? Hur har handlingen utvecklas? Detta och mycket mer i dagens avsnitt


Jan 8, 2020

Vi sammanfattar året som gått och blickar förväntansfullt framåt mot 2020