Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Jul 15, 2020

Vi snackar om vid vilken ålder det är ok att börja träna våra hundar. Är det skadligt att börja för tidigt? 


Jul 2, 2020

I dagens avsnitt pratar vi hindersug. Vad är det? Hur tänker Fanny kring hindersug.