Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Feb 22, 2019

Vi besvarar frågor om hoppteknik som ni lyssnare har skickat in.

 


Feb 20, 2019

Vi pratar hoppteknik. Vad är hoppteknik? Hur tränar man hoppteknik? Varför hoppteknik? Det och mycket mer svarar vi på i det nionde avsnittet av Agilitypodden.


Feb 13, 2019

Vi pratar med Linn Hammarbäck om hur det är att träna och tävla med en döv hund. 


Feb 6, 2019

Vi intervjuar Heidi Penttilä där vi får höra hur hon tänker kring Mental träning.