Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden

Apr 24, 2024

Amanda och Fanny pratar om rivningar – speciellt om hur förarens rörelse kan vara en stor störning för hunden när den ska hoppa. Vi diskuterar hur man som handler kan hjälpa hunden, och hur man kan lägga upp träningen för att göra hunden mindre känslig.

Amandas instagramkonto där du kan se mer av hennes...


Apr 18, 2024

I det här specialavsnittet fick Birgitta sin önskan om att intervjua Fanny uppfylld. Vi pratar om allt från agilityhistoria till bandesign och framtidsplaner.


Apr 10, 2024

Amanda och Fanny diskuterar om de vill att hunden ska söka egna linjer eller följa förarens handling för att hitta linjen, och hur de olika tankesätten påverkar hundens utveckling på olika sätt.


Apr 5, 2024

Fanny och Amanda pratar om vad som har hänt det senaste året och planerar framtiden.