Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


May 6, 2020

Vi pratar med Camilla Jakobsson om hur det fungerar att träna och tävla både lydnad och agility på hög nivå.