Preview Mode Links will not work in preview mode

Agilitypodden


Aug 5, 2020

Efter några händelserika veckor utan avsnitt så gör vi en liten sammanfattning av vad som hänt. Vi besvarar även några av era frågor.